Nausi zaharra hiltzen zelarik semia juraiten zen erlen abertizeat eta othoitze bat bezala hau khantatzen zeien 

 

Agur erle maitiak, agur zu erregina maitia

Berri gaxto bat badut : Hil zaizie nausia

Hebendik aintzina ene dukezuien zainkaitzia

Eta zientako galduduzien ezkuaren egitia.

 

Badakizie zor duziela guk bezala dolia

Harentako date ezkua guretako eztia

Jainkoari galdegiten zientako osagaria

Eta sor dadin lili hanitz hura da zuen haskuria.

 

Erle gaixuak zier eskerrak handitu dira gure haurrak

bestela hil behar zuhen hanitzen gisa gaixuak

Jinkoak lagunt zitzela ta gure benedikzionak

Bizi giten alagrantzian lagunduz batak bestiak. 

 

 

 

Lorsque le vieux patron décédait le fils allait avertir les abeilles et comme prière  leur chantait la chanson suivante : 

 

Salut chères abeilles, salut noble reine

Une triste nouvelle pour vous, votre patron est décédé.

 

Dorénavant, c'est à moi qu'incomberont vos soins

Et vous, vous devez faire la cire pour celui que vous avez perdu.

Comme nous, vous savez que vous lui devez vos condoléances .

 

Votre cire sera pour lui et votre miel pour nous.

Je demande au Seigneur la santé pour vous

Et que poussent de nombreuses fleurs qui sont votre nourriture.

 

Chers abeilles grâce à  vous nos enfants ont grandi

Sans votre miel beaucoup seraient morts.

Que le Seigneur veille sur vous et vous bénisse

Que nous vivions dans la joie, en nous entraidant mutuellement.

 

 

Batua :

Nagasi zaharra hiltzen, semea joaten zen erleen abisatzerat eta otoitz bat hezala hau kantatzen zien :

 

Agur erle maiteak, agur zu erregina maitea

berri txar badut : hil zaizue nagusia

hemendik aitzina neri dago zuen zainketa

eta zuentzak galdu duzuenari ezkoa egitea.

 

Badakizue guk bezala zor duzuela dolua

harentzako da ezkoa, guretzako osasuna

eta sor dadin lili anitz hura da zuen hazkuria.

 

Erle gaixoak, zueri esker handitu baitira gure haurrak

bestela hil behar zuten anitzen gisa gaixoak,

jainkoak lagun zaitzatela eta gure benedizioneak

bizi gaiten alegerantzean lagunduz batak bestea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la suite en cours de redaction